THE VOICE OF THE EQUIPMENT RENTAL INDUSTRY
Press release search engine
Back

De groei in de Nederlandse materieelverhuur branche zal naar verwachting in 2016 blijven aanhouden, zegt de Europese verhuurvereniging

Volgens een nieuw onderzoek van de Europese verhuurvereniging (European
Rental Association, ERA), de branchevereniging, zal de groei in de Nederlandse
materieelverhuur branche naar verwachting in 2016 verder blijven aanhouden.
Het raamt dat de omzet in de Nederlandse materieelverhuur branche in 2015 met
1,9% zal toenemen tot € 850 miljoen en dat in 2016 de groei 1,8% zal bedragen.
De cijfers komen uit het ERA marktrapport 2015, dat de meest uitgebreide
gegevens bevat die beschikbaar zijn over de Europese verhuurbranche. Het werd
opgesteld in samenwerking met IHS, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.
Het rapport vat ook de bouwactiviteit in Nederland samen. Het geeft aan dat in
2014 de totale werkelijke bouwuitgave met 3,6% groeide. De economische
activiteit verbetert geleidelijk aan en de totale uitgaven in de bouw zullen naar
verwachting zowel in 2015 als 2016 toenemen.
De grootste vraag in de Nederlandse verhuurmarkt is afkomstig van de bouw die
naar schatting 70% van de verhuurmarkt uitmaakt. De branche levert echter
inspanning om deze afhankelijkheid te verminderen en ERA verwacht dat het
aandeel van de niet-bouw vraag in de nabije toekomst zal toenemen.
Kris Desmedt, Group Manager Marketing & Communications bij Riwal vertelt: “Dit
rapport is bemoedigend voor de branche. Het biedt positieve vooruitzichten en
het benadrukt dat de branche zich ontwikkelt.
"Het is goed vast te stellen dat terwijl de Nederlandse verhuurbranche
hoofdzakelijk de bouwbranche toelevert, het met succes ook naar andere
industriebranches evolueert. Wanneer bedrijven materieel huren verhoogt dit de
efficiëntie op tal van manieren, wat dus goed nieuws is voor de economie en de
verhuurbranche."
Michel Petitjean, Algemeen Secretaris van ERA, zegt: “Dit rapport toont aan dat
de verhuurbranche evolueert. Het huren van materieel biedt werkelijke voordelen
voor het bedrijfsleven en dit wordt steeds meer in heel Europa erkend.
"Het laat een efficiënter gebruik van het kapitaal toe en biedt toegang tot een
breder aanbod van materieel, deskundige service en onderhoud, naleving van de
regelgeving en verbeterde prestaties met betrekking tot duurzaamheid. Intensief
gebruikt, zorgvuldig gekozen en goed onderhouden materieel 'on demand' brengt
echte voordelen voor de Europese economie en het milieu."
Onder de elementen van het rapport is er ook een samenvatting van de
economische vooruitzichten van Nederland. Het verklaart: "IHS verwacht een
______________________________________________________________________________________________
ERA – The European Rental Association AISBL
Jules Bordetlaan 142
B-1140 Brussel, België
Tel: +32 2 761 1604 - Fax: +32 2 761 1699
email: era@erarental.org - www.erarental.org
licht herstel van de economische activiteit in 2015, met een BBP-groei van 1,8%
y/y voor dit jaar, komende van 0,9% y/y in 2014, en een verdere groei met 1,7%
y/y in 2016. Een lage particuliere consumptie blijft een grote belemmering voor
een economische groei op de korte termijn, zodat de groei dankzij de
herstellende wereldhandel, naar verwachting vrijwel geheel door de toegenomen
export zal worden gedreven."
Het ERA marktrapport 2015 bevat een land per land analyse van 14 Europese
landen. Het bevat gedetailleerde marktomvang informatie voor de jaren 2012-
2015 en de belangrijkste ratio's met inbegrip van vlootgrootte en investeringen.
Het bevat ook de penetratiegraad ten opzichte van het BBP, de bouwactiviteit en
de bevolking van het land.
In de 2015 editie wordt er een bijzondere aandacht aan Duitsland besteed. Een
speciaal hoofdstuk combineert kwantitatieve en kwalitatieve informatie. In het
kader van deze specifieke poging om de materieel verhuurmarkt nader te
onderzoeken, zijn er schattingen gemaakt over de verdeling van de
huurinkomsten per product, eindmarkt en marktkanaal.
De cijfers in het rapport zijn gebaseerd op officiële statistieken voor de NACE
rev. 2-code 77.32: "Verhuur van bouw- en civieltechnische machines en
werktuigen zonder bedieningspersoneel". Dit is het standaard classificatiesysteem
voor de industrie, gebruikt in de Europese Unie.
Het rapport bevat 96 pagina's met statistische informatie en uitgebreide
informatie per land. Elk landrubriek bevat vier pagina's met gedetailleerde
informatie in lokale valuta om beter trends te meten losstaand van verandering in
de wisselkoers tegenover de euro.
Het rapport, dat in opdracht van ERA werd opgemaakt, is beschikbaar voor ERAleden
voor € 300, en voor potentiële en niet-leden voor € 900. Om een
examplaar te verkrijgen, neem contact op met de European Rental Association,
Jules Bordetlaan 142, 1140 Brussel, België of per e-mail naar era@erarental.org.
Nota voor uitgevers
Het ERA marktrapport 2015 is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de
European Rental Association. De informatie in dit persbericht mag echter zonder
verdere toestemming worden overgenomen. Andere cijfers, grafieken of
bevindingen van het ERA marktrapport 2015 mogen niet geheel of gedeeltelijk
worden overgenomen of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de European Rental Association.
Over ERA
European Rental Association werd opgericht in 2006 om de nationale
verhuurverenigingen en materieel verhuurbedrijven in Europa te
vertegenwoordigen. Het telt heden, rechtstreeks of via 14 nationale
verhuurverenigingen, meer dan 5.000 verhuurbedrijven onder zijn leden. ERA is
______________________________________________________________________________________________
ERA – The European Rental Association AISBL
Jules Bordetlaan 142
B-1140 Brussel, België
Tel: +32 2 761 1604 - Fax: +32 2 761 1699
email: era@erarental.org - www.erarental.org
actief via zijn werkgroepen op het gebied van promotie, veiligheid en
duurzaamheid, statistiek, apparatuur technologie en diefstal, en algemene
huurvoorwaarden. De volgende ERA-conventie zal plaatsvinden in Stockholm op 8
en 9 juni 2016.
Uitgebreide informatie over de activiteiten van ERA, rapporten en publicaties zijn
beschikbaar op de ERA-website http://www.erarental.org
Over IHS
IHS is het belangrijkste informatiebedrijf met uitgebreide inhoud, inzicht en
expertise in belangrijke gebieden die vormgeven aan het huidige wereldwijde
landschap. Bedrijven en overheden over de hele wereld maken gebruik van haar
producten, diensten en oplossingen om sneller en meer betrouwbare beslissingen
te nemen.
IHS biedt sinds meer dan 50 jaar uitgebreide informatie en deskundige
onafhankelijke analyse en inzicht aan klanten, waardoor ze sneller en
betrouwbaarder kritische zakelijke beslissingen kunnen nemen.
IHS Consulting maakt gebruik van een ongeëvenaarde combinatie van IHS
informatie, inzicht en expertise om gegevens om te zetten in kennis en om haar
klanten te helpen hun grootste strategische en operationele uitdagingen richting
te geven. Het heeft een intellectueel kapitaal in de diepte, met de meest
gerespecteerde en betrokken experts over de hele wereld, gericht op een groot
aantal industrieën. Dit alles berust op een operationeel model dat meer dan 1.800
consultants, onderzoekers en economen benut, om cross-disciplinaire
samenwerking en analyse te bevorderen.
Perscontacten
Katy Bloomfield bij Founded: katy.bloomfield@founded.com of +44 7903 408979