Stai navigando in Dutch, clicca qui per tornare alla lingua principale

This page is also available in your own language

 
THE VOICE OF THE EQUIPMENT RENTAL INDUSTRY

ERA-Kader voor Duurzame Leveranciers

ERA-Kader voor Duurzame Leverancier

De verhuursector hecht waarde aan verantwoorde bedrijfspraktijken en hoge duurzaamheidsnormen.

Met het kader voor duurzame leveranciers beoogt ERA richtsnoeren met betrekking tot de best practices in de sector vast te stellen en de gemeenschappelijke praktijken binnen de hele sector bij de beoordeling van duurzaamheid van leveranciers te verhogen. Het doel is om de administratieve last van beoordelingen van leveranciers voor verhuurbedrijven en leveranciers te verminderen, en de klanten van verhuurbedrijven een beter inzicht te geven in de manier waarop verhuurbedrijven met duurzame toeleveringsketens omgaan.

Het kader helpt verhuurbedrijven minimale duurzaamheidseisen en -ambities voor al hun leveranciers vast te stellen op de volgende gebieden:

  • mensenrechten en arbeidsomstandigheden;
  • gezondheid en veiligheid;
  • verantwoorde inkoop van onderdelen en grondstoffen; 
  • milieuprestaties;
  • bedrijfsethiek;
  • duurzaamheidsprestaties van het product.

Verhuurbedrijven en leveranciers die gebruik willen maken van het ERA-kader voor duurzame leveranciers hoeven geen lid te zijn van de European Rental Association of van een nationale branchevereniging.

Lees het persbericht (in Engels)
 
Download:
Checklist leveranciers
Achtergrondinformatie (in Engels)
Beschrijving van de vereisten (in Engels)
Logo
 

Hoe wordt het
kader gebruikt

Verhuurbedrijven

Verhuurbedrijven kunnen ervoor kiezen:

  1. het kader zoals het door ERA is gepresenteerd in hun beoordelingen van duurzame leveranciers op te nemen. In dat geval zal het verhuurbedrijf de leverancier verzoeken de gedragscode (checklist) in te vullen en te ondertekenen, waarmee de leverancier de naleving van alle vereisten bevestigt.  In het ideale geval maakt dit document integraal deel uit van de overeenkomst tussen de leverancier en het verhuurbedrijf.

  2. het formulier aan te passen aan de eigen gedragscode die voor de beoordeling van duurzame leveranciers wordt gehanteerd. Wanneer een verhuurbedrijf er echter voor kiest om de inhoud van het kader aan te passen, kan het met het aangepaste kader of de aangepaste gedragscode geen aanspraak maken op overeenstemming met het European Rental Association Kader voor Duurzame Leveranciers en de naam hiervan niet gebruiken.
Leveranciers

Om aan te tonen dat zij zich aan het kader houden, kunnen leveranciers van een verhuurbedrijf de ondertekende checklist op hun website plaatsen of rechtstreeks bij het verhuurbedrijf indienen. 
 
ERA heeft daarnaast een uitgebreide versie van het kader ontwikkeld, die op verzoek verkrijgbaar is. Deze vragenlijst bevat dezelfde vereisten en ambities, maar maakt het mogelijk om rekening te houden met externe controles en kan een score geven van de mate waarin leveranciers zich aan het kader houden.

We moedigen verhuurbedrijven aan om ERA te laten weten of en hoe ze het kader gebruiken. ERA zou graag informatie van leveranciers ontvangen wanneer zij op hun websites verklaren dat zij zich aan het kader houden.